Wat weten wij, of hebben wij van horen zeggen, over het gebouw?

- Het is waarschijnlijk gebouwd in de 20-er jaren van de vorige eeuw.

- De school heette Helianthus school of "De Glazen School". Beneden was de Christelijke school, op de 1e etage de Openbare- en op de 2e etage was de Katholieke school. In de pauzes werd boven op het platte dak gespeeld.

- Het was een soort 'openluchtschool' voor kinderen met gezondheidsproblemen. Vandaar de zonnige ligging en het dak.

- Eind 60-er begin 70- er jaren werd het een 'Kweekschool' (opleiding voor leerkrachten).< terug